Amsterdam UMC – Infographic Biobank Erfelijke Darmkanker

(, , , , , , )

Voor het Amsterdam UMC, locatie VUmc, maakte ik een infographic over meehelpen aan medisch-wetenschappelijk onderzoek voor mensen met erfelijke darmkanker. De geïllustreerde informatiefolder informeert patiënten over waarom ze mee zouden doen, waarvoor ze dan toestemming geven, en hoe er met hun gegevens omgegaan wordt.

Een kleine feedback-ronde leerde dat patiënten over het algemeen blij zijn met de infographic, en het een grote verbetering vinden ten opzichte van de (puur tekstuele) informatie die ze eerder kregen.

Vanwege het succes van deze infographic werken we ook nog aan andere infographics rondom erfelijke kankersoorten, onder andere voor laaggeletterden en mensen met een taalbarrière.

Pin It on Pinterest

Share This