Wereld Natuur Fonds (WNF)

(, , )

Het Wereld Natuur Fonds (WNF) vroeg mij illustraties te maken voor het lesmateriaal bij het programma “Team Tijger”. Met het leerlingenblad leren kinderen uit de groepen 5, 6, 7 en 8 meer over tijgers. Daarnaast worden de leerlingen bewust van hoe snel de tijgerpopulatie achteruit gaat.

Pin It on Pinterest

Share This