UNAWE – Poster Distances in the universe

(, , , , , , , )

Voor UNAWE (Universe Awareness EU) maakte ik een poster over afstanden in het universum. De logartimische schaal (log-schaal) wordt verduidelijkt door een mannetje met grote tenen en een klein hoofd.

De kaart wordt gratis door UNAWE verspreid met als doel kinderen in kansarme gebieden over het universum te leren.

Pin It on Pinterest

Share This