Vandaag wordt in 23000 huizen in Amsterdam Noord “De Waterland” bezorgd: een krant die een realistisch beeld schetst van wat de effecten van een overstroming in dit gebied zou betekenen.
Ik illustreerde “Wouters Wandeling” voor de krant: een wandeling over dijken en stukken snelwegen die niet onder water zouden staan.

irene-cecile-wandeling-waterland-amsterdam-noord-7
  • Facebook
  • Twitter
  • Pinterest
  • LinkedIn

Pin It on Pinterest

Share This