Vandaag een artikel in het Algemeen Dagblad: het stripboek dat ik maakte voor de Universiteit Leiden / LUMC wordt nu ook in het Erasmus MC gebruikt. Fijn!

Stripverhaal moet jonge proefkonijnen over streep trekken

Het Erasmus MC in Rotterdam gebruikt een stripverhaal dat jongeren duidelijk maakt wat er gebeurt wanneer ze deelnemen aan wetenschappelijk onderzoek.

LUMC strip Irene Cecile Ronella Grootens Universiteit Leiden Informed Consent - kaft
  • Facebook
  • Twitter
  • Pinterest
  • LinkedIn

Hoe licht je kinderen voor over de gevolgen van deelname aan (medicijn)onderzoek? Het was de centrale vraag waarop Ronella Grootens vorig jaar promoveerde aan de Universiteit Leiden. Het antwoord was even verrassend als simpel: een stripverhaal. “De afgelopen jaren heb ik me erover verbaasd dat nog nooit iemand op het idee is gekomen medische informatie in stripvorm te gieten.”

Uit onderzoeken blijkt dat de informatie aan jeugdige proefpersonen in spe zwaar te wensen over laat. Dat moet anders, zeker nu de regels voor tieners voor deelname aan medicijnonderzoek zijn versoepeld. Kinderen van 12 jaar en ouder mogen met hun ouders beslissen of ze wel of niet willen meewerken. Voor 16-plussers ligt de keuze geheel bij henzelf.

In Grootens’ strip staat een meisje centraal dat lijdt aan een mysterieuze kwaal: een groene neus. Ze wordt in het ziekenhuis gevraagd mee te doen aan een onderzoek ter bestrijding van de groeneneuzengriep. Plaatjesgewijs wordt uitgelegd welke onderzoeken haar te wachten staan. ,,Haar deelname zou kunnen leiden tot de ontwikkeling van een medicijn.’’

Het Erasmus MC heeft de strip verspreid onder gezonde kinderen van wie het bloed wilde voor de aanleg van een biobank. De bloedmonsters helpen inzicht te krijgen in de werking van een kinderlichaam. Ziekenhuizen in binnen- en buitenland hebben al interesse getoond.

Grootens denkt dat strips ook kunnen worden gebruikt voor andere proefpersonen. ,,Denk aan alzheimerpatiënten.’’

© tekst: Dénis van Vliet 22-03-17

Pin It on Pinterest

Share This