Irene-Cecile-stripverhaal-wetenschappelijk-onderzoek-Leidsch-Noordhollands-Dagblad
  • Facebook
  • Twitter
  • Pinterest
  • LinkedIn

Doe jij met de dokter mee?

Meer medisch-wetenschappelijk onderzoek bij kinderen mogelijk
Leonie Groen, 3 december 2016

Doe je mee? Zo’n vraag horen kinderen dagelijks. Maar als de dokter hem stelt, gaat het niet om een spelletje. Dan moet een kind goed nadenken over het antwoord. Een strip gaat daarbij helpen. Ronella Grootens ontwikkelde er één aan de Universiteit Leiden, in samenwerking met illustrator Irene Cécile. Grootens promoveert komende dinsdag op het informeren van kinderen over medisch-wetenschappelijk onderzoek.
Doe je mee? Die vraag krijgen kinderen straks veel vaker te horen in de spreekkamer van het ziekenhuis. Want de mogelijkheden voor kinderen om mee te doen aan medisch-wetenschappelijk onderzoek, zijn verruimd.

Strenge regels
Grootens herinnert aan een oud advies, uit 2009, van de Commissie Doek. De commissie stelde dat de regels in Nederland, rond medisch-wetenschappelijk onderzoek en kinderen, strenger zijn dan in de ons omringende landen, Engeland, Frankrijk en België. En vond: ‘Ga niet meer uit van ‘nee, tenzij’ maar van ‘ja, mits’. Inmiddels is er volgens Grootens een wetswijziging die wetenschappelijk onderzoek bij kinderen verruimt. “Binnenkort beslissen 16-jarigen zelf. Kinderen van twaalf tot en met zestien doen dat samen met hun ouders.”
Dat klinkt eng. Kun je de bal bij een kind neerleggen? Kan een kind complexe materie als wetenschappelijk onderzoek overzien? Volgens Grootens wel. Ze komt tot ‘de voorzichtige conclusie’ dat twaalfjarigen al beslissingen kunnen nemen over voorgestelde nieuwe behandelingen. Voor hen geldt dan wel, volgens de nieuwe wet: samen met vader en moeder. “Wij zijn geneigd om over de hoofden van kinderen heen te praten. Kinderen kunnen veel meer dan wij denken.” Ze moeten wel, vindt Grootens, over goede informatie kunnen beschikken. Daar schort het volgens haar nog aan. Het gaat overigens niet alleen om zieke kinderen. Aan gezonde kinderen kan gevraagd worden om een bloedmonster af te staan. “Dat kan heel lang bewaard blijven. Wil je dat? Mag er onderozek mee worden gedaan,” zegt Grootens.

Beter begrip
Gezonde kinderen slikken adhd-medicatie, zogenaamde ‘onschuldige’ paracetamols en Sinasprilletjes. Vaak zijn zulke medicijnen alleen op volwassenen getest. Weet niemand wat ze bij kinderen doen. “Kinderlijfjes en -hersens zijn nog in ontwikkeling, dus is er meer en beter onderzoek nodig,” zegt Grootens.Werken de medicijnen eigenlijk wel bij kinderen? Hoe dan? Wat is de beste dosis? De promovenda combineert haar biomedische achtergrond met een master in de sfeer van wetenschapscommunicatie aan de Universiteit Leiden.
Bij het ontwikkelen van de strip ‘Anne en de groeneneuzengriep’ betrok zij meer dan tweehonderd kinderen van verschillende schoolniveaus. “Zij begrijpen na lezing veel beter wat wetenschappelijk onderzoek is.” Ook voor ouders is de strip handig, ontdekte Grootens. “Het bestaande voorlichtingsmateriaal is voor hen ook niet altijd gemakkelijk te begrijpen.” De nieuwe strip is meteen beschikbaar voor de ziekenhuizen.

De strip “Anne en de groeneneuzengriep” moet duidelijk maken aan kinderen wat medisch-wetenschappelijk onderzoek is. Het boekje is op te vragen: p.grootens@vu.nl.

irene-cecile-strip-informed-consent-lumc-universiteit-leiden-1
  • Facebook
  • Twitter
  • Pinterest
  • LinkedIn

Dit artikel verscheen op 3 december 2016 in het Leidsch Dagblad, De Gooi- en Eemlander, Haarlems Dagblad, IJmuider Courant en het Noordhollands Dagblad.

Pin It on Pinterest

Share This